Search

החורף כבר כאן ויחד איתו הסכנות הרבות שבדרך!

Updated: Jan 13

לקראת העונה הכנו עבורכם כמה כללי בטיחות שיכולים להציל חיים:

□ אחרי הגשם הכביש חלק במיוחד האטו ורכבו במהירות המתאימה לתנאי הדרך. □ הימנעו מרכיבה על סימוני כביש צבועים. רכיבה על צבע כביש עלולה להיות מסוכנת ומחליקה במקרים מסוימים. □ בעת הצורך בילמו בעדינות ובהדרגה, תוך שימוש בברקס אחורי יחד עם ברקס קדמי. □ שימרו מרחק גדול יותר מכלי הרכב האחרים בכדי ליצור זמן תגובה גדול יותר. □ הקפידו על נסיעה במסלול מוגן מרוח (כבישים צרים ובין בניינים) ובמקרה של רוחות קיצוניות האטו את מהירות הנסיעה. □ הקפידו על לבוש בהיר ומחזירי אור על מנת שמשתמשי דרך אחרים יבחינו בכם. □ לא רוכבים על קורקינט ואופניים ללא תאורה פעילה במקרה של תקלה בפנס הקדמי או אחורי, בואו להחליף. □ בדקו את מצב הצמיגים □ בדקו אם הקורקינט שלכם מתאים לנסיעה במים, במידה וכן בדקו את אטימות הכלי, והימנעו מכניסה לשלוליות שעלולות להסתיר מפגעים כגון בורות.

כדי להיות בטוחים שהקורקינט או האופניים מוכן לחורף מוזמנים להגיע לבדיקה ב-50% הנחה! עלות הבדיקה: 40 ש״ח במקום 80.

1 view0 comments